обл. Враца
Бели извор,
България
23.4615466
43.2765252
UserLikes
Име: ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ
Адрес: Бели извор, обл. Враца
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.holcim.bg
Отрасъл: Строителни материали - производство
Дейност:

Производство на цимент и инертни материали /трошен камък, чакъл и пясък/

Ключови думи: холсим българия, цимент, инертни материали, трошен камък, чакъл

Продукти

ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ - Продукти - Алтернативни горива и материали
Алтернативни горива и материали
Модерните технологични съоръжения в циментовия завод в Бели извор позволяват използването на широк кръг отпадъци в качеството на алтернативни горива. Технологията на оползотворяване на отпадъци носи сериозни ползи за околната среда като от една страна допринася за намаляване обема на депонираните отпадъци и съхранение на невъзобновяемите традиционни енергийни източници (въглища и природен газ), а от друга чрез замяната на горивата спомага за намаляване на общото количество СО2 емисии в атмосферата, чийто основен източник са традицонните горива.

Събирането и подготовката на отпадъците за оползотворяването им като алтернативни горива се извършва от Екорек България ЕООД, дъщерна фирма на Холсим (България) АД. В завода в Бели извор функционират три инсталации за алтернативни горива: за месокостно брашно, за отпадъчни автомобилни гуми и за твърди сортирани отпадъци.

Циментовите заводи в Бели извор и Плевен оползотворяват и широк кръг алтернативни материали, напр. шлака (отпадък от металургичното производство в Пирдоп и Кремиковци), както и изкуствен гипс (отпадък от сероочистката в ТЕЦ Марица Изток).
Открийте ни в Google+